Linas Kenyakasse blir Plate for Plate

Från och med januari 2016 övergår vårt biståndsprojekt i Kenya till att heta Plate for Plate. Det betyder tallrik för tallrik, och innebär att du för varje portion middagsmat du köper ifrån Linas, kan lägga till två kronor så att ett skolbarn i Kenya får lunch. (Om du till exempel har en 3 dagars kasse för 4 personer ger du 24 kronor till skolbarnen.)

Vi har tillsammans med biståndsorganisationen International Aid Services hjälpt fattiga familjer i Kenya med matkassar ända sedan 2010. Visionen om att servera skolluncher föddes då vi följde med några av barnen i dessa familjer till skolan. Där träffade vi hundratals barn som led av näringsbrist och inte orkade lära och leka eftersom de inte fick någon lunch.

De familjer som tidigare fått vår hjälp har alla varit organiserade i så kallade självhjälpsgrupper där man under tiden man fått våra kassar har sparat för att kunna investera i något som gör livet bättre på sikt. En bit mark eller en liten affärsverksamhet. För att inte skapa ett onödigt beroende har vi begränsat vår hjälp till varje familj till 18 månader. När vi började drömma om att hjälpa skolbarn var det självklart att fullfölja vårt löfte till de familjer som var mitt i sin period av hjälp ifrån oss.  Men i takt med att detta projekt fasades ut, kunde vi under 2015 också starta upp luncher på några skolor i Tharaka, Kenya. Vid årets slut serverade vi lunch på sex skolor och 1 845 barn fick äta sig mätta.

Lunchen som serveras till barnen är mycket enkel, och utformad efter både barnens önskemål och lokala nutritionisters rekommendationer. Två dagar i veckan serveras ris, bönor och lök och tre dagar i veckan serveras majs, bönor och lök.

Resultatet av skollunchprojektet är helt fantastiskt!
– Lärare på samtliga skolor berättar att närvaron bland barnen ökat drastiskt. Tidigare var det vanligt att föräldrar i perioder höll sina barn hemma för att hjälpa till med arbetet. Detta gällde särskilt de lite äldre flickorna. Nu prioriterar man att skicka barnen till skolan där man vet att de får äta sig mätta. Detta gäller även flickorna och skolluncherna har alltså ökat deras chanser att få fullfölja sin utbildning.
– Lärare ser hur barnens hälsa har förbättrats,
– Eleverna presterar bättre. Skillnaden syns i de nationella proven
– Barnen leker mer. Tidigare var barnen så trötta och det var ganska tyst på rasterna, berättar en lärare. Nu leker de livligt och skolgården fylls ofta av skratt och bus.

Vi på Linas matkasse tror att dessa barn kan gå hur långt som helst om vi bara ger dem en chans. Vi vill tillsammans med er fortsätta att erbjuda skolluncher på fler och fler skolor. Under 2016 ökar vi som företag vårt givande till minst det dubbla. Till att börja med ger vi en miljon. Visst vill du också vara med? Tänk dig att veta att varje tallrik du ställer fram i Sverige är ett slag för en bättre värld. Vi som företag åtar oss givetvis också att betala maten för en massa barn. Vi kommer dessutom att täcka alla kringkostnader. Vi har själva besökt dessa skolor och sett vet att varje tallrik gör skillnad.

SMS:a PLATE till 031-295 955 så är du med och skänker 2 kr/portion.